Hotline 094 876 3636.

Làm thế nào để thanh toán

Sau khi khách hàng đặt chỗ thành công. Bạn có thể lựa chọn 1 trong các hình thức để thanh toán sau để thanh toán