Hotline 094 876 3636.

Đường bay mới Phú Quốc- Singapore


Close Window

Đường bay mới Phú Quốc - Singapore

Từ Đến   Giá vé Xuất vé Ngày bay Loại giá vé  
Phú Quốc
Singapore
18
USD 26/09/14-30/11/14

02/11/14-30/11/14

Siêu tiết kiệm
Mua vé! 
  • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
  • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
  • Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.