Hotline 094 876 3636.

Mở đường bay thẳng Hà Nôi/ TP Hồ Chí Minh- Jakarta